Voor ambachtelijk vakmanschap van hoge kwaliteit. T: +31 (0)524 22 12 78 E: info@bouwbedrijfhbouwers.nl

Certificaten & Labels

Het professionele team van Bouwbedrijf H. Bouwers verzorgt het bouwproces van A tot Z. Of het nu gaat om nieuwbouw, stallenbouw, verbouw, renovatie, onderhoud of restauratie; wij voeren dit volledig in eigen beheer uit.


BouwGarant

Het keurmerk BouwGarant is met ruim 1450 aangesloten bouwbedrijven het grootste keurmerk in de bouwbranche. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel opdrachtgevers bewust kiezen voor een bouwbedrijf dat het keurmerk BouwGarant draagt.

BouwGarant biedt op drie pijlers zekerheid:
 

 • Kwaliteit
  De deelnemers van het BouwGarant keurmerk worden periodiek getoetst. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat u met een betrouwbaar bedrijf in zee gaat dat de zaakjes op orde heeft.
 • Garantie
  Door garantie af te sluiten kiest u voor extra zekerheid. In het geval dat de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan bent u daarvoor verzekerd. Bekijk natuurlijk wel altijd goed de voorwaarden waarvoor u verzekerd bent!
 • Vangnet
  Alle deelnemers van het BouwGarant keurmerk zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Mocht u een geschil hebben, dan kunt u daar voor meer informatie terecht. Natuurlijk bent u ook altijd welkom bij de Servicedesk van BouwGarant. Zodoende staat u er dus niet alleen voor.

Doordat het keurmerk BouwGarant eisen stelt aan bouwbedrijven op het gebied van vakmanschap en betrouwbaar kan niet zomaar iedereen het keurmerk BouwGarant dragen.

er informatie over het keurmerk BouwGarant kunt u vinden op de website van BouwGarant: www.bouwgarant.nl.


Erkend Leerbedrijf bij het SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

Kernwaarden

SBB heeft drie kernwaarden: verbindend, adaptief en kundig. Deze kernwaarden zijn de rode draad in ons dagelijkse handelen. Het kantoor van SBB staat in Zoetermeer. Onze adviseurs praktijkleren werken vanuit huis in regioteams. Samen vormen we de ontmoetingsplek voor mensen en ideeën.


VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om de aannemer veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.